POWERPLAN PP

Opis produktu:

Czy wykonujemy podbudowę, rozściełamy podsypkę, tłuczeń (o ziarnistości do 50), grys, piasek, czy nawet wilgotną mieszankę betonową – urządzenie POWERPLAN PP marki Probst ułoży odpowiedni materiał w ramach jednej operacji (do wysokości konstrukcyjnej 20 cm). Zawsze na idealnej wysokości. W zależności od profi lu wysokości i zastosowanego systemu sterowania można w ciągu dnia ułożyć od 2500 m2 (sterowanie ultradźwiękowe) oraz do 10 000 m2 (sterowanie laserowe) materiału.

Szczegóły:

Więcej informacji na temat maszyny udziela Pan Przemysław Małaj

tel.: +48 532 753 471

e-mail: przemek@koparkilublin.pl