Chwytak do rur RVD-4,5-ECO

Chwytak do rur RVD-4,5-ECO Opis produktu: Mechaniczny zacisk pewnie chwyta rury, umożliwiając ich bardzo precyzyjne umieszczenie w miejscu przeznaczenia. Szczegóły: Nowość: możliwość dodatkowego domontowania rotatora lub tiltrotatora. Jeszcze wyższa uniwersalność urządzenia Zmodyfi kowana, kompaktowa konstrukcja Po ułożeniu płyty trzpień mocujący z płytą z tworzywa sztucznego na spodzie umożliwia jej delikatne dociśnięcie dla uzyskania odpowiedniego kąta…

Details