POWERPLAN PP

POWERPLAN PP Opis produktu: Czy wykonujemy podbudowę, rozściełamy podsypkę, tłuczeń (o ziarnistości do 50), grys, piasek, czy nawet wilgotną mieszankę betonową – urządzenie POWERPLAN PP marki Probst ułoży odpowiedni materiał w ramach jednej operacji (do wysokości konstrukcyjnej 20 cm). Zawsze na idealnej wysokości. W zależności od profi lu wysokości i zastosowanego systemu sterowania można w…

Details